Konsulttjänster

Exempel

Nulägesanalys: 

 • Verksamhetsgranskning
 • Sälj-/Projektmognadsanalys
 • Genomlysning av projekt

Önskat nyläge:

 • Kritiska framgångsfaktorer för bestående förändring
 • Riskidentifiering och analys
 • Intressentidentifiering och analys
 • Säkerställa förändringsberedskap
 • Framtagning av förankrad förändringsplan

Fördelar

 • Temperaturmätning, sälj- och eller projektmognad
 • Identifiering av grundorsaker med föreslagen åtgärdsplan
 • Säkerställa/korrigera färdriktningen
 • Kostnadseffektivitet samt ”ordning och reda”
 • Skapar förutsättningar för lyckad förändring