Strategiskt ledningsstöd

Exempel

 • Behovsanalys
 • Bollplank till ledningen
 • Genomgång/förfining av visionen och relaterade strategiska mål
 • Gemensam strategisk inriktning, samstämmighet ledningsgrupp
 • Framtagning nyttorealiseringskarta (nyläge)
 • Definiera business case med koppling till mätbara nyttoeffekter
 • Rådgivning inför/under etablering av PMO
 • Framtagning övergripande förändringsplan
 • Mentorsstöd

Fördelar

 • Säkerställer koppling mellan strategiska målen och genomförandeförmågan.
 • Flexibelt anpassningsbart utifrån era förutsättningar och behov
 • Accelererar era förbättringar genom effektiv identifiering av förbättringsområden/potential