Deprecated: Return type of LeadpagesWP\Lib\Pimple\Container::offsetExists($id) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/leadpages/App/Lib/Pimple/Container.php on line 133

Deprecated: Return type of LeadpagesWP\Lib\Pimple\Container::offsetGet($id) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/leadpages/App/Lib/Pimple/Container.php on line 98

Deprecated: Return type of LeadpagesWP\Lib\Pimple\Container::offsetSet($id, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/leadpages/App/Lib/Pimple/Container.php on line 79

Deprecated: Return type of LeadpagesWP\Lib\Pimple\Container::offsetUnset($id) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/leadpages/App/Lib/Pimple/Container.php on line 143

Deprecated: Return type of WPForms\Logger\Records::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/wpforms-lite/src/Logger/Records.php on line 96

Deprecated: Return type of WPForms\Logger\Records::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/wpforms-lite/src/Logger/Records.php on line 40

Deprecated: Return type of WPForms\Logger\Records::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/wpforms-lite/src/Logger/Records.php on line 50

Deprecated: Return type of WPForms\Logger\Records::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/wpforms-lite/src/Logger/Records.php on line 62

Deprecated: Return type of WPForms\Logger\Records::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/wpforms-lite/src/Logger/Records.php on line 74

Deprecated: Return type of WPForms\Logger\Records::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/wpforms-lite/src/Logger/Records.php on line 84

Warning: Undefined array key "status" in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 293

Warning: Undefined array key "subscription" in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 296

Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/conditionals/third-party/elementor-edit-conditional.php on line 22

Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/conditionals/third-party/elementor-edit-conditional.php on line 28

Deprecated: Return type of ActionScheduler_DateTime::setTimezone($timezone) should either be compatible with DateTime::setTimezone(DateTimeZone $timezone): DateTime, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/ActionScheduler_DateTime.php on line 60

Deprecated: Return type of ActionScheduler_DateTime::getOffset() should either be compatible with DateTime::getOffset(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/ActionScheduler_DateTime.php on line 48

Deprecated: Return type of ActionScheduler_DateTime::getTimestamp() should either be compatible with DateTime::getTimestamp(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/ActionScheduler_DateTime.php on line 27

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol8/wm/7a3sl34i0af1vl2/prosensit.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Prosensit - Change Management

PROSENSIT

CHANGE MANAGEMENT

Endast hälften av företagen kommer att överleva efter 2020 (Forbes & Gartner)

Prosensit Change Management hjälper styrelser och VD samt ledning
att överbrygga gapet mellan strategi och genomförandet med integrerat Change Management

Organisationer behöver bli medvetna om betydelsen av beroendet mellan Digital Transformation och den nödvändiga kulturomställningen,
för att Digital Transformation kräver integration av nya, agila arbetssätt och strukturer.

Med vår erfarenhet av framgångsrik strategigenomförande och integrerat Change Management,
hjälper vi er att accelerera tillväxten så målen kan bli uppnådda, med ökad lönsamhet.

Misslyckande är inte ett alternativ – kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal.

Boka ett kostnadsfritt 30 minuters videomöte
Skicka meddelande
Kontakta oss på LinkedIn

 

Strategisk förändringsledare

med hög genomförandeförmåga

 Boka ett kostnadsfritt 30 min videomöte med Christian

Kompetens

Christian de Loës har mer än 25 års erfarenhet som affärsutvecklare, säljare, Bid Manager, programchef, projektledare, chef, senior rådgivare, förändringsledare samt utbildare.

 • Har varit stationerad i 5 länder och har erfarenhet att arbeta med många olika kulturer (Europa och Norden, USA, Brasilien, Indien, Sydostasien).
 • Talar och skriver svenska, franska, tyska och engelska.
 • Personalansvar för upp till 130 personer, budgetansvar upp till 300 MSEK
 • Startar upp och/eller utvecklar verksamheter baserat på mätbara resultat och nyttoeffekter, på ett strukturerat sätt.
 • Har dokumenterad erfarenhet att väsentligt öka takten i pågående eller kommande förbättringar, skapar länken mellan strategiska mål och genomförandeförmågan, så att dessa förändringar uppnås och blir varaktiga.
 • Christian de Loës är civilekonom och certifierad PMP (Project Management Professional), Project Management Institute (PMI). Christian är Prosci certifierad i förändringsledning. Innehar en Six Sigma Green Belt certifiering.

>>För en företagspresentation följ denna länk (öppnas i ett nytt fönster).

Referenser, exempel

 • Interim förändringsledare/projektledning, norskt exportföretag inom luftfartsinfrastruktur.
  Skapat förutsättningar för accelerad tillväxt genom att se över säljkulturen (nya säljprocesser, roller & ansvar, arbetsmetoder, kultur).
 • Interim programchef, norsk koncern inom Telecom, Bygg och Energi
  Uppbyggnad av svenskt dotterbolag till norsk koncern.
 • Förändringsledare/senior rådgivare, dotterbolag till svensk telecomkoncern
  Turnaround av bolaget.
 • Programchef, svensk telecomkoncern 
  Större förändringsprogram, framgångsrikt införande av ny säljkultur och en enda säljprocess i hela Norden
  och Baltikum (7 länder).
 • Instruktör/utbildare, läkemedelskoncern
  Genomförande projektledningskurs.
 • Instruktör/utbildare, Stockholms Universitet 
  Coaching av blivande projektledare, genomförande av projektledningsutbildningar.

 

Prosensit Management Consulting AB är medlem i följande handelskammare: