Christian de Loës

VD
  • Christian de Loës har mer än 20 års erfarenhet som affärsutvecklare, säljare, Bid Manager, programchef, projektledare, chef, senior rådgivare och förändringsledare samt utbildare.
  • Har varit stationerad i 5 länder och har erfarenhet att arbeta med många olika kulturer (Europa och Norden, USA, Brasilien, Indien, Sydostasien).
  • Talar och skriver svenska, franska, tyska och engelska.
  • Personalansvar för upp till 130 personer, budgetansvar upp till 300 MSEK
  • Startar upp och/eller utvecklar verksamheter baserat på mätbara resultat och nyttoeffekter, på ett strukturerat sätt.
  • Har dokumenterad erfarenhet att väsentligt öka takten i pågående eller kommande förbättringar, skapar länken mellan strategiska mål och genomförandeförmågan, så att dessa förändringar uppnås och blir varaktiga.
  • Christian de Loës är civilekonom och certifierad PMP (Project Management Professional), Project Management Institute (PMI). Innehar en Six Sigma Green Belt certifiering.