Prosensit inleder samarbete med Hubbster

Nytt samarbete med Hubbster

Prosensit AB med dess VD Christian de Loës, med lång erfarenhet av strategiskt förändringsarbete i Sverige och internationellt är numera en av Hubbsters etablerade samarbetspartners. Prosensit kommer att vara en del av Hubbsters kunderbjudande och både initiera och genomföra förändringsinitiativ med molntjänsten CoreHub som grund. Detsamma gäller åt motsatt håll, Hubbster’s digitala verktyg för strategiaktivering kommer att utgöra en integrerad del av Prosensit’s erbjudanden.

”Att ta strategier, eller vilka som helst större förändringar, till genomförande vill alla lyckas med (som t.ex. digital transformation). Vi vet dock att bara maximalt 30% lyckas. Det brukar falla på otillräcklig ledningsförmåga i förändringsarbetet vilket resulterar i bristande kommunikation, involvering och sist men inte minst uppföljning. Eller annorlunda uttryckt; man saknar ofta också metod och verktyg.  Men nu finns det ett verktyg som är både användarvänligt och smart. Jag fick Hubbster rekommenderat för mig, tog kontakt och efter att ha testat verktyget så stod det alldeles klart; det här vill jag arbeta med för att det fungerar för att förändra kulturen.  Jag fick struktur, stöd för att driva förändring och engagemang i ett. Deras verktyg står jag verkligen bakom och jag ser fram emot att använda det tillsammans med våra kunder” säger Christian de Loës, grundare och VD, Prosensit AB.

”Vi är glada över att få välkomna en så driven och skicklig person som Christian de Loës och Prosensit AB som samarbetspartner. Kombinationen av Hubbsters digitala verktyg för strategiaktivering och Christians långa och gedigna erfarenhet av framgångsrikt internationellt förändringsarbete är en helrätt combo och vi vet att marknaden efterfrågar den.  Tillsammans ser vi fram emot att hjälpa många företag att gå från ord till handling, säger Niklas Engström, VD på Hubbster.

 

Niklas Engström                                                                     Christian de Loës

VD Hubbster AB                                                                      VD Prosensit AB

maillogoHubbster                                                                     prosensit_logo_1_black

www.hubbstergroup.com                                                   www.prosensit.com

 

LinkedIn                                                                                     LinkedIn

niklas.engstrom@hubbstergroup.com                         christian.de.loes@prosensit.com